لیست قیمت نرم افزار دبیرخانه و کارتابل الکنرونیک داتام

 ردیف  شرح تعداد   مبلغ واحد (ریال)
 1  نرم افزار دبیرخانه و کارتابل الکترونیک داتام به همره 2 کاربر همزمان  1  5,000,000
 2  به ازای اضافه شدن هر شرکت در سیستم (ویژه مجموعه های چند شرکتی)  1  3,500,000
 3  پشتیبانی تلفنی و اینترنتی 12 ماهه  1  رایگان
 4  نصب و راه اندازی و آموزش سیستم (دو روز کاری)  1  5،000،000
 5   نصب و راه اندازی و آموزش سیستم از راه دور  1   رایگان

بها به ازای هر کاربر نرم افزار دبیرخانه و کارتابل الکترونیک داتام : 1،000،000 ریال

  •  به روز رسانی برنامه  و پشتیبانی به مدت یک سال از تاریخ خرید به صورت رایگان
  •  ارائه فایل های فیلم آموزشی نرم افزار