سيستم دبيرخانه الکترونيکي
کارتابل هوشمند
سيستم دبيرخانه الکترونيکي و کارتابل هوشمند به سازمانهاي پراکنده اجازه مي دهد که در محيطي کارا و پويا با هم به تبادل اطلاعات بپردازند. با استفاده از اين سيستم سازمانهاي ماتريسي مي توانند بر اساس نمودار سازماني و نمودار پروژه اي مکاتبات را انجام دهند و افراد با هم گفتگو نمايند. بعلاوه دفاتر مختلف دبيرخانه سازمان در مکان هاي جغرافيايي متفاوت مي توانند به تبادل نامه و اطلاعات بپردازند.
Image
مشخصات سيستم کارتابل هوشمند و دبيرخانه الکترونيکي :
ثبت، مديريت و گزارش گيري از نامه هاي داخلي، نامه هاي وارده و نامه هاي صادره
کارتابل هوشمند مديران پروژه، مديران بخش
امکان بحث و گفتگوي سازماني
ارجاعات نامه بر اساس ارتباطات سازماني و پروژه اي
گردش نامه در سازمان بر اساس چارت پروژه و چارت سازماني
ارتباط افراد سازمان بر اساس رده هاي سازماني و پروژه اي
صدور نامه بر اساس رده هاي سازماني
امکان جستجوي جامع نامه ها با رعايت حق دسترسي
تعريف مهلت پاسخگويي براي نامه ها و اخطارهاي ديرکرد
توليد اتوماتيک اسناد Word از روي اطلاعات جمع آوري شده نامه
گروه هنر و برنامه نویسی مهرگان مفتخر است تا تلاش مستمر خود را در خصوص توسعه سیستمهای نرم‌افزاری این مجموعه با ارائه نرم‌افزار تحت شبکه کارتابل الکترونیک به همراهدبیرخانهتحت عنوان داتام جهت تسهیل فرآیند کاری شرکت‌ها و سازمان‌ها ارائه نماید. جهت مشاهده لیست ویژگی‌های نرم‌افزار، اینجا کلیک کنید.